Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.